الف ) سوال‌های متوسط

 

1-

بار یونی     است این یون چند الکترون دارد؟

 

2-

اجسام نارسانا را با چه روشی می توان باردار کرد؟

 

3-

یک میله پلاستیکی ، یک پارچه پشمی و یک کره فلزی داریم توضیح دهید چگونه

الف- کره فلزی را دارای بار منفی کرد؟

ب- کره فلزی را دارای با مثبت کرد؟

 

4-

فرآیند باردار شدن پارچه ابریشمی از طریق مالش به تیغه شیشه ای ر ابا استفاده از قانون پایستگی بار توضیح دهید.

 

5-

چرا برق گیر را از جنس رسانا انتخاب می کنند؟

 

6-

اختلاف پتانسیل که روی وسیله های الکتریکی منازل نوشته شده است نشانگر چیست؟

 

7-

مولد انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در مدار را از کجا می آورد؟ با توجه به قانون پایستگی انرژی توضیح دهید.

 

8-

نام هر قطعه الکتریکی را ذکر کنید.

                                  

9-

سیمی حامل جریان یک آمپر است در مدت زمان s2 چه تعداد بار الکتریکی از هر مقطع رسانا عبور می کند؟

10-

مقاومت الکتریکی چیست ؟

 

11-

با افزایش اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت جریان الکتریکی آن چگونه تغییر می کند ؟ توضیح دهید.

 

12-

از چه راههایی می توان مصرف انرژی را کاهش داد؟

13-

یک کیلو وات ساعت چند ژول است ؟ به صورت نماد علمی بنویسید.

14-

تفاوت توان مصرفی و توان اسمی دستگاه الکتریکی درچیست ؟

15-

مقاومت لامپی 250 اهم است . اگر از این لامپ جریان 1 آمپر بگذرد ، توان این لامپ چند وات است؟

 

ب ) سوال‌های دشوار

 

1-

به یون ، 2   الکترون اضافه می شود این یون چند الکترون و چند پروتون دارد ؟

 

2-

آیا با مالش پارچه ابریشمی به آهن ربا می توان آن را باردار کرد؟ چرا؟

 

3-

با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید .

                                                                                                  

الف- آیا کره های A و B باردار می شوند اگر پاسخ مثبت است نوع بار را مشخص کنید .

ب- اگر ابتدا تیغه پلاستیکی را از کره ها دور کرده و سپس کره ها را از هم جدا کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

4-

از مداری در مدت نیم دقیقه نیم میلیارد الکترون عبور می کند . جریان الکتریکی مدارچند آمپر است ؟

 

5-

چرا برق گیرها را بالاترین نقطه ساختمان نصب می کنند؟

 

6-

با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

                                                                  

الف- در کدام شکل جریان برقرار می شود ؟

ب- عامل ایجاد جریان چیست ؟ توضیح  دهید.

 

7-

تفاوت میان اختلاف پتانسیل و نیروی محرکه را بیان کنید.

 

8-

با توجه به شکل پاسخ دهید                                                                                                          

الف- آیا جریانی در مدار برقرار می شود ؟توضیح دهید. 

 

ب- اگر در مدار جریان برقرار می شد در چه جهتی این جریان ایجاد می شود؟

 

9-

چه اجسامی مقاومت الکتریکی مناسبی محسوب می شوند ؟توضیح دهید.

 

10-

توان الکتریکی یک وسیله ی برقی به چه عاملهایی بستگی دارد ؟

11-

آیا مقاومت الکتریکی یک لامپ رشته ای روشن با یک لامپ رشته ای در حالت خاموش برابر است ؟ توضیح دهید

12-

در مدار شکل زیر پس از بستن کلید K چه مدت زمان طول می کشد تا انرژی 600 ژول مصرف شود ؟

                                                                                                                                   

 

13-

توان الکتریکی یک اتوی مصرفی W 1200می باشد. اگر هفته ای 2 ساعت از اتواستفاده شود پس از گذشت یک ماه

   الف ) چند کیلو وات ساعت انرژی مصرف می شود ؟

   ب ) اگر بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی 700 ریال باشد ، هزینه برق مصرفی چقدر خواهد شد ؟

 

14-

اگر اختلاف پتانسیل دو سر یک وسیله ی برقی ثابت باشد با دو برابر شدن جریان توان الکتریکی آن چه تغییری می کند ؟

 

15-

 شکل زیر نمای یک رسانا است که بارهای الکتریکی در آن در حال حرکت می باشند ،با توجه به حرکت بارهای الکتریکی توضیح دهید که آیا این سیم حامل جریان الکتریکی است یا خیر؟

 

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در یکشنبه سیزدهم آذر 1390 و ساعت 22:48 |

 

1-  اساس كار دماسنج جيوه اي كدام است ؟

الف) انبساط مايع              ب) انقباض مايع ها              ج) تغيير حجم مايع ها در اثر تغيير دما     

د) تغيير رنگ مايع ها

 

2-  دما چيست ؟

الف) انرژي دروني مواد است                                        ب) انرژي شيميايي مواد است

ج) ميزان سردي مواد است                                           د) معياري براي ميزان گرمي و سردي مواد است

 

3- تبادل انرژي گرمايي بين دو جسم به دليل ....................... است .

الف) اختلاف انرژي دروني آن‌ها                                     ب) اختلاف دمائي آن‌ها

ج) اختلاف حجم آن‌ها                                                    د) اختلاف جرم آن‌ها

 

4- شارش گرما در يك جسم جامد :

الف) با انتقال مولكولها صورت مي گيرد و سرعت شارش مساوي سرعت حركت مولكول‌ها است .

ب) بدون انتقال مولكول‌ها صورت گرفته و در اجسام جامد متفاوت است .

ج) با انتقال مولكول‌ها صورت گرفته و سرعت شارش بيشتر از سرعت حركت مولكول‌ها است .

د) بدون انتقال مولكول‌ها صورت گرفته و در همه ي اجسام جامد برابر است .

A

B

                                                                                                          آهن

5- براي آن‌كه  گرما از A به B منتقل شود لازم است كه :

الف) دماي A بيشتر از  B باشد .                               ب) دماي B بيشتر از A  باشد .

ج) مقدار انرژي گرمايي A بيشتر از انرژي گرمايي B  باشد .

د) مقدار انرژي گرمايي A كمتر از انرژي گرمايي  B باشد .

 

6-  در يك كتري برقي kg 10 آب c 50 مي ريزيم، 2 دقيقه طول مي‌كشد تا به آب c 90 تبديل شود. توان كتري چند ولت است ؟

 

7- 108 ژول گرما لازم است تا دماي 9 گرم طلا را از c  0  به c 100 برسانيم . گرماي ويژه ي طلا چقدر است ؟

 

8- اگر توان يك اجاق برقي 1250 وات باشد ، چقدر طول مي كشد تا kg  5/2 آب از دماي c 20 به دماي c 50 برسد ؟

j/kgc  4200 = c

9- مقدار gr 500 آب c 20 را داخل يخچال مي گذاريم . چند ژول گرما بايد از آب گرفته شود تا به دماي c 2 برسد ؟

     j/kgc     4200 = c

10- درون ظرفي gr 300 آب c 20 قرار دارد . يك قطعه فلز داغ را درون ظرف مي اندازيم و فلز در اين فرآيند  10   2  ژول گرما از دست مي دهد ، اگر تمام انرژي جذب آب درون ظرف گردد ، دماي آب به چند درجه مي رسد ؟        

              j/kgc        4200 = c

 

11- kj 20  انرژي گرمايي لازم است تا دماي يك قطعه مس به اندازه ي c 20 تغيير كند . اگر گرماي ويژه ي مس kgc  / j 400 باشد ، جرم قطعه مس چند كيلوگرم است ؟

 

 

12- دانش آموزي دماي حياط منزل خود را در يك روز تعطيل از ساعت 5/6 صبح الي 5/18 بعدازظهر اندازه گيري مي كند كه نتايج آن در جدول زير آمده است :

 

زمان

( ساعت)

5/6

5/7

5/8

5/9

5/10

5/11

5/12

5/13

5/14

5/15

5/16

5/17

5/18

 

دما (سلسيوس)

11

11

12

15

16

19

22

23

25

22

21

19

18

 

 

 

الف ) نمودار دما را بر حسب زمان رسم كنيد و توضيح دهيد كه آيا شكل كلي دما  برحسب زمان در روزهاي ديگر نيز به همان صورت است ؟

ب) با استفاده از نمودار تعيين كنيد در چه بازه ي  زماني از روز دما به بيشترين مقدار خود مي رسد  ؟

ج) به طور متوسط ميانگين دما قبل از ساعت 5/12 بيشتر است يا بعد از ساعت 5/12 ؟

 

13- سه مورد تفاوت دماسنج پزشكي با دماسنج معمولي را بنويسيد .

 

14- يك گلوله ي سرد را داخل مقداري آب گرم مي اندازيم ، گرما و انرژي دروني در هر جسم چگونه تغيير مي كند ؟

 

15- چرا گياهان در زمستان در زير برف يخ نمي زنند ؟

 

16- چرا موادي نظير پشم عايق هاي گرمايي خوبي هستند ؟

 

17- جسمي به جرم kg 2 با سرعت 6 /m 20 در حال حركت است . اگر بر اثر اصطكاك 30% انرژي جسم به گرما تبديل شود و دماي جسم را c 10 افزايش دهد ، گرماي ويژه ي جسم را بيابيد ؟

18- توضيح دهيد علت اين كه لوله ي دماسنج بايد خالي از هوا باشد چيست ؟

 

 

19- مشخص كنيد هريك از دماهاي c 100 – و c 100 را با چه دماسنج هايي مي توان اندازه گيري كرد ؟

20- يك گرمكن الكتريكي را درون kg 4 آب قرار مي دهيم تا دماي آب را از c 10 به c 30 برساند :

الف) گرمكن چقدر بايد به آب گرما بدهد ؟

ب) اگر گرمكن در هرثانيه 210 ژول انرژي الكتريكي را به گرما تبديل كند . اين گرمكن چند ثانيه بايد روشن باشد ؟

 

21- در هنگام خواندن عدد دماسنج مي توان گفت جسم و دماسنج در ............................... قرار گرفته اند .

 

22- دماي قطعه اي متشكل از kg 2 آلومينيوم و kg 3 مس را از c 50 به c 10 مي رسانيم . اين قطعه چه مقدار از انرژي دروني خود را از دست داده است ؟       kgc / j  400 = c مس       kgc / j  900 = c آلومينيوم

 

23- يك قطعه مس به جرم kg 2 و دماي c 80 را در kg 1 آب صفر درجه فرو مي بريم . اگر دماي نهايي آنها به 6/1 درجه برسد ، مشخص كنيد مس چقدر گرما از دست داده و آب چقدر گرما گرفته است ؟  

Kgc  / j  4200 = c آب                            kgc / j  400 = c مس

 

24- چرا در اجاق گازها از شعله پخش كن فلزي استفاده مي شود ؟

 

25- دو ظرف هم شكل و هم اندازه و هم دما داريم . يكي از جنس مس و ديگري از جنس فولاد . دو ظرف را در يخچال مي گذاريم . كدام زودتر خنك مي شود ؟ چرا ؟ Kgc  / j   500 = c فولاد  kgc   / j  400 = c مس

 

26-  از سطحي به مساحت m 10 در مدت 2 دقيقه وقتي اختلاف دماي دو طرف آن c 10 باشد 24000 ژول گرما هدر مي‌رود . آهنگ عبور گرماي سطح را بيابيد .

 

27- وقتي فشار هوا زياد شود نقطه ي جوش هم زياد مي شود . اگر فشار برابر فشار جو باشد آب در 100 درجه جوش مي آيد . در مدرسه ي ما آب در 98 درجه به جوش مي آيد ، به نظر شما فشار هوا به كدام عدد نزديك است ؟ چرا ؟

الف) 01/0 جو                    ب) 2/1 جو                        ج) 4 جو                              د) 94/0 جو

 

28- انرژي دروني يك ليوان آب c 20 بيشتر است يا يك سطل آب c 20 ؟ چرا ؟

 

29- جسم A  با جسم B با جسم C در تعادل گرمايي اند . دماي جسم  A و B و C را با هم مقايسه كنيد ؟

 

30- در فلاسك مخصوص چاي چه عواملي مانع سرد شدن چاي مي شود ؟ توضيح دهيد .

31- در رآكتورهاي اتمي انرژي گرمايي زيادي توليد مي‌شود. بهترين ماده براي خنك كردن آن چيست ؟ چرا؟

32- چرا اسكيموها خانه هاي خود را از قالب‌هاي يخ مي سازند ؟

 

33- چرا رادياتور شوفاژ را پره پره و از جنس فلز مي سازند ؟

 

34- چرا ظروف غذا را فلزي مي سازند و مانند قوري از چيني نمي سازند ؟ ( از احتمال شكستن صرف نظر كنيد )

 

35- براي اينكه دقت دماسنج بيشتر باشد در مورد كميت هاي زير چه قضاوتي مي كنيد ؟

الف) مايع درون دماسنج                          ب) ضخامت اوليه                        ج) حجم مخزن دماسنج

 

36- مي خواهيم يخ را از خانه به كلاس بياوريم ، چه پيشنهادي داريد ؟

 

37- شما مي خواهيد يك خانه مسكوني براي خود بسازيد . پدر شما مي پرسد آن را چگونه و با چه مصالحي بسازيم تا در زمستان به سوخت كمتري نياز داشته باشيم . شما چه پاسخي مي دهيد ؟

 

38- الف) براي اندازه گيري دماهاي پايين از كدام دماسنج استفاده مي كنيد . جيوه اي يا الكلي ؟ چرا ؟

       ب) چرا از آب به عنوان ماده دماسنجي نمي توان استفاده كرد ؟

 

39-  مقدار gr 400 آب c 15 را كه در ظرفي ريخته شده است درون يخچال قرار  مي دهيم. آب چند ژول گرما بايد از دست دهد تا به آب صفر درجه تبديل گردد ؟

 

40- مدت زمان لازم براي اينكه kg 2 آب c 10 را به c 20 برسانيم بيشتر است يا kg 2 آب درياي c 10 را به c 20 برسانيم ؟ علت را توضيح دهيد ؟       kgc / j 3900 = c آب دريا                   kgc / j 4200 = c آب           

 

41- مقداري آب c 20 را با مقداري آب c 50 مخلوط مي كنيم . آيا انرژي دروني آنها تغيير مي كند ؟ اگر جواب شما مثبت است اين تغييرات به چه صورت است ؟ چرا ؟

42- فرض كنيد مي خواهيد ملاقه بسازيد و به فروش برسانيد . دسته ي آن را چگونه مي سازيد تا دست آشپز نسوزد ؟ علت را توضيح دهيد ؟

43- يك روز سرد زمستاني وارد پارك مي شويد . يك صندلي آهني و يك صندلي چوبي در پارك قرار دارد . ترجيح مي دهيد روي كدام بنشينيد ؟ چرا ؟ 

 

44- درون دو ظرف شيشه اي هم اندازه به مقدار مساوي آب وجود دارد و در اتاقي در شرايط مساوي قرار دارند . درون يكي ماهي شنا مي كند و ديگري بدون ماهي است . دماي كدام ظرف بيشتر است ؟ چرا ؟

 

 45- با شرح آزمايش توضيح دهيد كه جرم و گرما چه رابطه اي با يكديگر دارند ؟

 

46- چرا معمولا" در تابستان لاستيك اتومبيل را كم باد مي زنند و در زمستان زياد ؟

 

47- گلوله اي به جرم kg 1/0 از ارتفاع 7 متري سطح تخته سنگي رها مي شود و پس از برخورد به تخته سنگ چقدر است ؟        s / m 10 = g   

 

48- اگر جرم جسمي را نصف و دماي آن را 3 برابر كنيم ، ظرفيت گرمايي ويژه ي آن جسم تقريبا" چند برابر مي شود ؟

الف) 2                             ب) 1                       ج)                                        د)   

                                                                                                                          

49- به دو گلوله ي آهني به ترتيب j 184  و j 644  گرما مي دهيم و دماي هريك از آنها c 20 افزايش مي يابد. اگر گرماي ويژه ي آهن kgc / j 460 باشد ، اختلاف جرم اين دو گلوله چند گرم است ؟

الف) 5                           ب) 5/12                  ج) 20                                     د) 50

 

50- با يك منبع گرمايي kg 2 آب c 25 را در مدت min  30 به جوش مي آوريم . چند دقيقه طول مي كشد تا اين منبع گرما دماي kg 6 فولاد را c 25 افزايش دهد ؟ kgc                / j 420 = c فولاد                              kgc / j 4200 = c آب 

الف) 30                         ب) 5                       ج) 180                                 د) 3

 

 

5۱- گرماي ويژه ي آب بالاست . دو مورد استفاده براي اين ويژگي بيابيد .

 

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در یکشنبه سیزدهم آذر 1390 و ساعت 22:47 |

 

1-             جاهای خالی را با کلمات یا عبارت مناسب پرکنید:

 الف) مقدار انرژیی که به دلیل ....... ...دما بین دو جسم مبادله می‌شود ........نامیده می‌شود.

  ب) در هر نیروگاه بادی معمولاً بین .......تا ........ توربین وجود دارد که به فاصله تقریبی .......متر از هم قرارگرفته‌اند.

ج)پتانسیل الکتریکی یک رسانا به اندازه رسانا و نوع و.........  بارالکتریکی آن بستگی دارد.

 

- اگر یک لیتر بنزین بسوزد107 2/3 ژول انرژی آزاد می‌شود. اگر در یک اتومبیل 20 درصد این انرژی به انرژی جنبشی تبدیل شود، سرعت اتومبیل چه قدرمی‌شود؟ جرم اتومبیل 1000 کیلوگرم فرض شود.

 

 

۲-با خوردن یک گرم خرما، KJ 12 انرژی جذب بدن می‌شود. اگر شخصی به جرم 50 کیلوگرم مقدار100 گرم

خرما بخورد و بدن او بتواند از تمام این انرژی را برای بالارفتن استفاده کند، این شخص چند متر می‌تواند از کوهی

بالا رود؟ ( ارتفاع عمودی مورد نظراست.) 

 

     500

 

 

ـ۳ یک گلوله فولادی با سرعت  20 به یک مانع برخورد کرده و متوقف می‌شود. اگر در اثر توقف،80 درصد

فولاد

انرژی جنبشی گلوله به انرژی درونی آن تبدیل شود، افزایش دمای گلوله چه قدرمی‌شود؟

 

    4200

 

۴- بک گرمکن الکتریکی در هر ثانیه 420 ژول گرما تولید می‌کند این گرمکن را داخل 2 کیلوگرم آب به مدت  100 ثانیه قرارمی‌دهیم. در هر یک از حالت‌های زیر افزایش دمای آب را محاسبه کنید.

آب

الف) همه انرژی گرمکن به آب داده شود.

ب) 50 درصد انرژی گرمایی گرمکن به آب داده شود.

                                                                                                   

۵- گلوله‌ای به جرم 400 گرم را از ارتفاع  بالای سطح زمین رها می‌کنیم.اگر هنگام پایین آمدن گلوله،10درصد از انرژی اولیه آن دراثرمقاومت هواتلف شود و گلوله با سرعت  4 به زمین برسد:

الف) هنگام پایین آمدن گلوله تبدیلات انرژی آن را بنویسید.

ب) ارتفاع  را حساب کنید.

 

 

 

۶- الف) بارقسمت پایین یک ابر برابر40- کولن می‌باشد. در این قسمت ابر چند تا الکترون اضافی وجود دارد؟

ب) آیا جسمی می‌تواند 600+  میکروکولن  بارالکتریکی داشته باشد؟چرا؟ (c19-10 6/1 = e)

۷- از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب کنید.

الف) (زمین گرمایی امواج دریا) منشاء خورشیدی ندارد.

ب) از آبگرمکن‌های خورشیدی برای تولید آب گرم خانگی با دمای (حدود - حدود ) استفاده می‌شود.

ج) در بیشتر موارد، قسمت رو به پایین ابر دارای بار(مثبت منفی) و قسمت بالای آن دارای بار (مثبت- منفی) می‌شود.

د) (نقطه جوش نقطه انجماد ) مایع دماسنجی، بالاترین دمایی است که یک دماسنج مایع می‌تواند نشان دهد.

۸مشاهده می‌شودکه پرندگان در زمستان پرهای خود را  باد می‌کنند، دلیل این کار چیست؟

 

 

۴- درهر یک از موارد زیرگزینه درست را مشخص کنید.

الف) دو جسم با جرم‌های یکسان و گرمای ویژه C وC  رادریک کوره به مدت مساوی گرم کرده‌ایم. افزایش دمای کدام جسم بیشتراست؟

1) جسمی که گرمای ویژه آن بیشتراست.         2) جسمی که گرمای ویژه آن کمتراست.

۴) افزایش دمای هردو یکسان است.               4 ) نسبت افزایش دماهای دو جسم با نسبت گرماهای ویژه برابر است.

 

ب) جسمی با بار منفی را به  کلاهک یک الکتروسکوپ بدون بارنزدیک می‌کنیم ملاحظه می‌شود که ورقه های الکتروسکوپ از هم بازمی شوند.در این حالت بارکلاهک و بار ورقه‌ها به ترتیب عبارتند از:

1) منفی منفی             2) منفی مثبت          3) مثبت مثبت        4) مثبت منفی

 

۵- چرا تانکرهای مخصوص حمل سوخت، زنجیرآویزان می‌کنند؟

 

 

۶- برق‌گیر به چه منظوری و درکدام قسمت ساختمان نصب می‌شود؟

 

 

۷- یک تفاوت و یک شباهت باتری اتومبیل و باتری تلفن همراه را بنویسید.

 

۸- اگر از حس لامسه به عنوان دما‌سنج استفاده کنیم دو مورد از ایرادات آن را بنویسید.

 

 

۹- آزمایشی طراحی کنیدکه نشان دهدگرمای داده شده به یک جسم، با جرم آن متناسب است؟

 

-منظور ازگستره سنجش (گستره‌ی کار) یک دماسنج چیست؟

 

 

 

۱۱    شخصی با خوردن 100 گرم شیر و 50 گرم شکلات چند دقیقه می تواند به آرامی راه برود؟ کارایی بدن این شخص 20 درصد است.

     انرژی شیر =  7/2         انرژی شکلات= 2/22       آهنگ مصرف انرژی به آرامی راه رفتن =   16  

۱2-اتو مبیلی با سرعت  در حال حرکت است  اگر سرعت حرکت آن  4  افزایش یابد .و انرژی جنبشی آن 9 برابر شود . سرعت   را پیدا کنید؟

۱۳سرعت اتومبیلی به جرم 1000 کیلو گرم از صفر به 36 می رسد اگر بازده اتومبیل 40 درصد باشد . اتومبیل چند لیتر بنزین مصرف کرده است؟ انرژی بنزین 34000  است.

۱4- با استفاده از قانون پایستگی انرژی حرکت یک ورزشکار پرش با نیزه را در حال پریدن از روی مانع شرح دهید؟

           

۱5- دو منبع انرژی را که از نوع شیمیایی اند بنویسید؟

 

۱۶- منبع انرژی که از نوع انرژی پتانسیل گرانشی  است را بنویسید؟

 

۱7-با خوردن یک گرم کشمش    kj13 انرژی جذب بدن می شود . سخصی به جرم 65 کیلو گرم  ،200 گرم کشمش می خورد . این شخص چند کیلو متر (بطور عمودی )می توانست از کوهی بالا رود؟

الف) از تما م انرژی کشمش برای بالا رفتن استفاده کند.

ب) بازده بدن شخص 25 درصد باشد.

 

۱8- جسمی در هوا سقوط می کند .و پس از طی مسیر  ی 40 ژول انرژی جنبشی به دست می آورد . پس از طی همان مسیر چه مقدار انرژی پتانسیل از دست داده است. چرا؟

۱۹-تبدیل های انرژی  که در نیروگاه برق آبی صورت می گیرد را بنویسید ؟

 

۲۰- در باد چه نوع انرژی وجود دارد ؟

ب)منشأ این انرژِی چیست؟

پ)چرا انرژی باد تجدید پذیر است؟

 

۲۱- انرژی جنبشی  اتومبیلی  ژول   است . اگر سرعت اتومبیل 20 درصد  افزایش یابد  انرژی جنبشی اتومبیل چند ژول خواهد شد؟

 

۲۲-ظرف آبی در معرض آفتاب قرار دارد  انرژی .................... ظرف آب افزایش یافته است.

 

۲۳- توپی  با سرعت    در راستای قا يم  رو به بالا در شرایط خلأ  پرتاب می شود . وتا ارتفاع  h  بالا می رود . ثابت کنید سرعت جسم در ارتفاع   از رابطه زیر به دست می آید.

                                                                      =  

۲۴-توپی با سرعت  30  در راستای قايم در شرایط خلأ رو به بالا پرتاب می شود . در  بیشترین  ارتفاع، سرعت جسم چند  است؟

۲۵ -  در تبدیل یخ صفر درجه سانتیگراد  به آب صفر درجه سانتیگراد  انرژی درونی  ..........................  .

( ثابت می ماند افزایش می یابد کاهش می یابد)

 

۲۶  در تبدیل آب  100 درجه سانتیگراد  به بخار آب 100 درجه سانتیگراد ، انرژی درونی .................... .

  ( ثابت می ماند افزایش می یابد کاهش می یابد)

 

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در یکشنبه سیزدهم آذر 1390 و ساعت 22:42 |

برگزاري جلسه كارگاهي گروه فيزيك شهرستان كوهدشت

در راستای آشنایی دبیران فیزیک با فعالیت های آزمایشگاهی، جلسه کارگاهی با حضور مهرعلی گراوند کارشناس گروههای آموزشی اداره آموزش و پرورش، محمدعلی ضرونی مدرس دوره و امیرهوشنگ امرایی سرگروه فیزیک در محل دبیرستان وقفی غضنفری برگزار گردید.


در این جلسه مهرعلی گراوند به سؤالات حاضرین در خصوص کمبود وسایل آزمایشگاهی مدارس و استفاده بهینه از وسایل آزمایشگاهی پاسخ دادند و همکاران در خصوص نحوه ی کار با وسایل اندازه گیری مانند کولیس، ریزسنج، انواع ترازوها، استفاده از تخت هوا برای بررسی حرکت یکنواخت و شتابدار و همچنین استفاده از آینه های حرارتی و طرز کار کوره آفتابی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منبع خبر: روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کوهدشت

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در شنبه بیست و هشتم آبان 1390 و ساعت 10:39 |

 

مشخصات کلی

عنوان درس : فیزیک 2                                        بسمه تعالی                                     روش یادگیری از طریق همیاری ( کارایی تیم)

موضوع درس : بردار مکان و بردار جابجایی- حرکت بر روی خط راست                مدت کلاس : 90 دقیقه                          

صفحات کتاب: از ص 29تا ص37                                                                             تاریخ : 5/8/90

منابع مطالعه جنبی:                                                                                                   نام مدرس : امیر هوشنگ امرایی

تحلیل آموزشی (رئوس مطالب )

1-      بردار مکان

2-      بردار جابجایی

3-      حرکت بر روی خط راست

هدفهای کلی

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس :

1- با مفهوم بردار مکان آشنا شوند                                                                           4- چگونگی محاسبه اندازه جابجایی یک متحرک در یک بازه                            2- با مفهوم بردار جابجایی آشنا شوند                                                                                                         معین را یاد بگیرند.

3- چگونگی رسم بردارهای مکان و جابجایی جسم را در صفحه یاد بگیرند.              5- حرکت بر روی خط راست را بشناسند

هدفهای رفتاری ( هدفهای جزئی) فراگیر پس از تدریس قادر خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از گذراندن این درس :

حیطه شناختی

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه

ترکیب

ارزشیابی

1- بردار مکان را تعریف کنند.

+

 

 

 

 

 

2- بردار مکان جسم را در صفحه مختصات رسم کنند.

 

+

 

 

 

 

3- بردار جابجایی را تعریف کنند.

+

 

 

 

 

 

4- بردار جابجایی متحرک را در یم بازه زمانی رسم کنند.

 

+

 

 

 

 

5- اندازه جابجایی متحرک را در یک بازه زمانی محاسبه کنند.

 

 

+

 

 

 

6- بردار مکان و جابجایی را در دو دستگاه مختصات مقایسه کنند.

 

 

 

 

 

+

7- مکان متحرک در حرکت روی خط راست بر روی محور x

نشان دهند

 

 

+

 

 

 

8- در حرکت بر روی خط راست بردار جابجایی متحرک

را رسم کنندو اندازه آن را محاسبه کنند

 

+

 

 

 

 

9- اندازه جابجایی و مسافت در حرکت بر روی خط

راست مقایسه کنند

 

 

 

 

 

+

پیش سازمان دهنده

دانش آموزان باید مفهوم کمیت برداری و کمیت نرده ای را بدانند- کمیت های برداری و نرده ای را از هم تشخیص دهند- قانون جمع برداری را بدانند و آن را به کار ببرند قاعده ها و روش های جمع و تفریق بردارها را بدانند.

ارزشیابی تشخیصی

1-کمیت برداری و نرده ای را با ذکر مثال تعریف کنید

2- جابجایی چه نوع کمیتی است؟                                 3- شرط تساوی دو کمیت برداری چیست؟

4- قاعده جمع برداری را بیان کنید.

نتیجه ارزشیابی

اگر بیشتر دانش آموزان به سئوالات پاسخ صحیح دادند درس جدید را شروع می کنیم در غیر اینصورت مطالب قبلی را مرور کرده و به رفع اشکال می پردازیم

انتخاب رسانه

گچ- کتاب درسی- تخته سیاه- تصاویر اجسام متحرک

 

 

 

 

 

طرح درس ( کارایی تیم )

 

 

فعالیتهای حین تدریس

 

 

 

فعالیتهای حین تدریس

 

 

 

1- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب

زمان

5 دقیقه

2- اجرای ارزشیابی تشخیصی

10دقیقه

3- مرور مطالب گذشته

5 دقیقه

4- آمادگی و ایجاد انگیزه

5 دقیقه

5- معرفی موضوع و نوشتن رئوس مطالب و اهداف درس به صورت تیتر

5 دقیقه

6- ارائه درس

الف: فراگیران به صورت فردی کتاب را از صفحه 29 تا صفحه 37 مطالعه نمایند.                                                                                            

ب: فراگیران به صورت فردی به سئوالات آزمون کتبی پاسخ دهند

ج: با تشکیل گروههای ( 5 تا 7 ) نفره فراگیران پاسخ های فردی را در گروه مطرح و در مورد پاسخ درست به توافق برسند .

د: کلیه سئوالات را در اختیار فراگیران قرار داده تا پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کنند

و: تجزیه و تحلیل نتایج فعالیتهای فردی و گروهی ( توسط معلم )

 

 

10 دقیقه

10 دقیقه

10 دقیقه

5 دقیقه

10 دقیقه

7- جمع بندی : خلاصه ای از مطالب تدریس شده را بیان کنیم

5 دقیقه

 

فعالیتهای بعد از تدریس

 

 

فعالیتهای بعد از تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- ارزشیابی : با طرح چند سئوال به میزان یادگیری دانش آموزان پی می بریم

 

5 دقیقه

 

9- تعیین تکلیف

1-دانش آموزی در داخل یک خیابن از نقطه A 6 متر به طرف شمال و 8 متر B                                                                                                                                                 8                                                                                                                                            C     

به طرف غرب حرکت نموده است . این دانش آموز چند متر جابجا شده                                                       6

2- متحرکی یک مسیر دایره ای را به شعاع 12 متر طی می کند                          A                          

جابجایی آن را در حالتهای زیر محاسبه کنید.                                   

الف) وقتی که ربع مسیر را طی می کند                                                  شمال

ب) وقتی که نصف مسیر را طی می کند.

 

                                                                                                    شرق                                                           غرب

 

                                                                                                                          جنوب

 

 

5 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           صفحه دوم

 

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390 و ساعت 22:41 |

به نام خدا

روز تاریخ

عنوان کارگاه

عنوان آزمایشگاه

 

آبان ماه 25/8/90

مکانیک – ترمودینامیک

اندازه گیری

 

آذر ماه 26/09/90

الکتریسیته

اندازه گیری مقاوت رسانا

 

دی ماه 28/10/90

حرکت نوسانی و امواج مکانیک

استفاده از نرم افزارهای آموزشی

 

بهمن ماه 24/11/90

اپتیک

بازتاب شکست نور

 

اسفند ماه 21/12/90

الکترومغناطیس

اثر مغناطیسی جریان های الکتریکی

 

اردیبهشت ماه 15/02/91

هماهنگی امتحانات داخلی

 

 

 

مکان : دبیرستان نمونه پردیس

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در سه شنبه بیست و چهارم آبان 1390 و ساعت 22:21 |
هشت موضوع شگفت انگيز از زندگي آلبرت انيشتن

هشت موضوع شگفت انگيز از زندگي آلبرت انيشتن، كه شما هيچ گاه آنان را نمي دانستيد. بله،همگي ما مي دانيم كه انيشتن اين  فرمول [e=mc2] را كشف كرد. اما واقعيت آن است كه چيز هاي كمي در مورد زندگي خصوصي اش مي دانيم،خودتان را بااين هشت مورد،شگفت زده كنيد!

1 - اوبا سر بزرگ متولد شد

وقتي انيشتن به دنيا آمد او خيلي چاق بود و سرش خيلي بزرگ تا آنجايي كه مادر وي تصور مي كرد، فرزندش ناقص است،اما او بعد از چند ماه سر و بدن او به اندازه هاي طبيعي بازگشت.

2 - حافظه اش به خوبي آنچه تصور مي شود، نبود

مطمئنا انيشتن مي توانسته كتابهاي مملو از فرمول و قوانين را حفظ كند،اما براي به ياد آوري چيز هاي معمولي واقعا حافظه ضعيفي داشته است. او يكي از بدترين اشخاص در به ياد آوردن سالروز تولد عزيزان بود و عذر و بهانه اش براي اين فراموشكاري، مختص دانستن آن [تولد ]براي بچه هاي كوچك بود.

3 - او ازداستانهاي علمي-تخيلي متنفر بود

انيشتن از داستانهاي تخيلي بيزار بود. زيرا كه احساس مي كرد ،آنها باعث تغيير درك عامه مردم ازعلم مي شوند و در عوض به آنها توهم باطلي از چيز هايي كه حقيقتا نمي توانند اتفاق بيفتند ميدهد.
به بيان او "من هرگزدر مورد آينده فكر نمي كنم،زيراكه آن به زودي مي آيد. به اين دليل او احساس مي كرد كساني كه بطور مثال بشقاب پرنده ها را مي بينند بايد تجربه هايشان را براي خود نگه دارند.

4 - او در آزمون ورودي دانشگاه اش رد شد

درسال 1895 در سن 17 سالگي،انيشتن كه قطعا يكي از بزرگترين نوابغي است،كه تا كنون متولد شده،در آزمون ورودي دانشگاه فدرال پلي تكنيك سوييس رد شد.
در واقع او بخش علوم ورياضيات را پشت سر گذاشت ولي در بخش هاي باقيمانده، مثل تاريخ و جغرافي رد شد.وقتي كه بعدها از او در اين رابطه سوال شد؛ او گفت:آنها بي نهايت كسل كننده بودند، و او تمايلي براي پاسخ دادن به اين سوالات را در خود آحساس نمي كرد.

 5 - علاقه اي به پوشيدن جوراب نداشت

انيشتن در سنين جواني يافته بود كه شصت پا باعث ايجاد سوراخ در جوراب مي شود.سپس تصميم گرفت كه ديگر جوراب به پا نكند و اين عادت تا زمان مرگش ادامه داشت.
علاوه بر اين او هرگز براي خوشايند و عدم خوشايند ديگران لباس نمي پوشيد، او عقيده داشت يا مردم اورا مي شناسند و يا نمي شناسند.پس اين مورد قبول واقع شدن[آن هم از روي پوشش] چه اهميتي ميتواند داشته باشد؟

6 - او فقط يكبار رانندگي كرد

انيشتن براي رفتن به سخنراني ها و تدريس در دانشگاه، از راننده مورد اطمينان اش كمك مي گرفت. راننده وي نه تنها ماشين اورا هدايت مي كرد، بلكه هميشه در طول سخنراني ها در ميان،شنوندگان حضور داشت.
انيشتن، سخنراني مخصوص به خود را انجام مي داد و بيشتر اوقات راننده اش، بطور دقيقي آنها را حفظ مي كرد.
يك روز انيشتن در حالي كه در راه دانشگاه بود، باصداي بلند در ماشين پرسيد:چه كسي احساس خستگي مي كند؟
راننده اش پيشنهاد داد كه آنها جايشان را عوض كنند و او جاي انيشتن سخنراني كند،سپس انيشتن بعنوان راننده او را به خانه بازگرداند.
عدم شباهت آنها مسئله خاصي نبود.انيشتن تنها در يك دانشگاه استاد بود، و در دانشگاهي كه وقتي براي سخنراني داشت، كسي او را نمي شناخت و طبعا نمي توانست او را از راننده اصلي تمييز دهد.
او قبول كرد، اماكمي ترديد در مورد اينكه اگر پس از سخنراني سوالات سختي از راننده اش پرسيده شود، او چه پاسخي خواهد داد، در درونش داشت.
به هر حال سخنراني به نحوي عالي انجام شد، ولي تصور انيشتن درست از آب در آمد.دانشجويان در پايان سخنراني انيتشن جعلي شروع به مطرح كردن سوالات خود كردند.
در اين حين راننده باهوش گفت "سوالات بقدري ساده هستند كه حتي راننده من نيز مي تواند به آنها پاسخ گويد"سپس انيشتن از ميان حضار برخواست وبه راحتي به سوالات پاسخ داد،به حدي كه باعث شگفتي حضار شد.

7 - الهام گر او يك قطب نما بود

انيشتن در سنين نوجواني يك قطب نمابه عنوان هديه تولد از پدرش دريافت كرده بود.
وقتي كه او طرز كار قطب نما را مشاهده مي نمود، سعي مي كرد طرز كار آن را درك كند. او بعد از انجام اين كار بسيار شگفت زده شد.بنابر اين تصميم گرفت علت نيروهاي مختلف در طبيعت را درك كند.

8 - راز نهفته در نبوغ او

بعد از مرگ انيشتن در 1955 مغز او توسط توماس تولتز هاروي براي تحقيقات برداشته شد.
اما اينكار بصورت غير قانوني انجام شد. بعدها پسر انيشتن به او اجازه تحقيقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد.
هاروي تكه هايي از مغز انيشتن را براي دانشمندان مختلف در سراسر جهان فرستاد. از اين مطالعات دريافت مي شود كه مغز انيشتن در مقايسه با ميانگين متوسط انسانها،مقدار بسيار زيادي سلولهاي گليال كه مسئول ساخت اطلاعات هستند داشته است.همچنين مغز انيشتن مقدار كمي چين خوردگي حقيقي موسوم به شيار سيلويوس داشته، كه اين مسئله امكان ارتباط آسان تر سلولهاي عصبي را بايكديگر فراهم مي سازد.
علاوه بر اينها مغز او داراي تراكم و چگالي زيادي بوده است و همينطور قطعه آهيانه پاييني داراي توانايي همكاري بيشتر با بخش تجزيه و تحليل رياضيات است.

منبعhttp://www.hupaa.com/page.php?id=4067

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 و ساعت 23:30 |
 

آزمایش شماره 4: تحقيق تغييرات مقاومت الکتريکي بر حسب دما

آزمايش شماره 5: تعيين رابطه مقاومت هاي سري و موازي

آزمايش شماره 6: تحقيق قوانين ولتاژ و جريان کيرشهف

آزمايش شماره 7: الف) اندازه گيري مقاومت دروني ولت متر    ب) اندازه گيري مقاومت دروني آمپرمتر

آزمايش شماره 8: اندازه گيري مقاومت دروني منبع تغذيه

آزمايش شماره 9: مطالعه خازن در جريان مستقيم (DC) و بررسي شارژ و دشارژ خازن

آزمايش شماره 10: تحقيق قوانين الکترومغناطيس و بررسي نحوه کار ترانسفورماتورها

آزمايش شماره 11: مطالعه مدارات RC و RL و RLC در جريان متناوب

آزمايش شماره 12: آشنايي با اسيلوسکوپ

 

منبع:سایت محمدعلی ضرونی

+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 و ساعت 23:14 |

در عصری که ما زندگی می کنیم آزمایشهایی که چشمان جهانیان را خیره می کند ازجمله آزمایشهایی که برای یافتن توالی اجزای یک ژنوم، شکافتن ذرات ریز اتمی در شتابدهنده ها و تجزیه وتحلیل ستارگانی که با ما میلیاردها سال نوری فاصله دارند نیاز به میلیونها دلار سرمایه گذاری دارند و تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از ابزارهای پیشرفته دراین آزمایشها ماهها به طول می انجامد.

رابرت کریز عضو گروه فلسفه دانشگاه نیویورک در استونی بروک که مورخ آزمایشگاه ملی بروک هیون هم هست، از فیزیکدانان خواست ده آزمایش برتر جهان فیزیک را نام ببرند. برخلاف انتظار عصر ما که آزمایشهای پیچیده توسط تیمهای برجسته دانشگاهها و مراکز تحقیقات صورت می پذیرد ده آزمایش برتری که به عنوان زیباترین آزمایشهای فیزیک در طول تاریخ انتخاب شد توسط ده فیزیکدان بسیار سرشناس انجام شده بود که دستیاران چندان زیادی هم نداشتند. ازهمه جالب تر این که این آزمایشهایی که در فهرست زیباترین آزمایشهای فیزیک جای گرفتند نیازی به کامپیوترهای فوق پیشرفته بسیار مدرن نداشتند.

این لیست در مجله Physics World نیز به چاپ رسیده است. 

آزمایش ماکس پلانک و تئوری کوانتومدر مورد نور نه حق به جانب نیوتن بود و نه یانگ، نه می توان نور را فقط ذرات فوتون دانست و نه امواج، بلکه نور هر دو خاصیت را دارد. در اوایل قرن بیستم ماکس پلانک و بعد آلبرت انیشتین نشان دادند که نور به صورت بسته های بسیار کوچکی منتشر و جذب می شود که به آن فوتون می گویند. در عین حال آزمایشهای دیگر هم موجی بودن حرکت نور را به اثبات می رسانند.

برای اثبات در اینجا به جای آزمایش از شكاف یانگ و پرتوهای نور از پرتوهای الکترون استفاده میشود. ذرات، براساس قوانین کوانتومی، پدیده ای شبیه به نور در آزمایش تداخل یانگ از خود برجای می گذارند، اگرچه این آزمایش در سال ۱۹۶۱ توسط کلاوس جانسون از توبینگن انجام شد اما در این سالها دیگر یافته های دانش به قدری زیاد و گسترده شده بود که دیگر نمی توانست نامهایی ابدی مثل نیوتن و انیشتین در اذهان مردم دنیا بیافریند.


آزمایش گالیله درمورد سقوط اجسام


در اواخر دهه ۱۵۰۰ میلادی گالیلئو گالیله که کرسی استادی دانشگاه پیزا را داشت، دانش متعارف زمان خود را زیر سؤال برد. با انداختن دو شیء از بالای برج پیزا که وزنشان برابر نبود نشان داد که شیء سنگین تر زودتر از جسم سبک تر فرود نمی آید. اگر این کشف را در دوران ارسطو انجام داده بود به قیمت شغلش تمام می شد.


آزمایش قطره روغن میلیکان
قرنها بود که دانشمندان الکتریسیته را چه در مورد رعد و برق چه الکتریسته ساکن ناشی از تماس برس با موی سر مشاهده کرده بودند. در سال ۱۸۹۷ تامسون فیزیکدان بریتانیایی پایه گذار این دانش شد که الکتریسیته از ذراتی به نام الکترون که بار منفی دارند تشکیل شده است. رابرت میلیکان آمریکایی در سال ۱۹۰۹ موفق به اندازه گیری بار منفی در الکترونها شد. برای این کار از چند وسیله ساده استفاده کرد. با استفاده از افشانه هایی که ادکلن را به صورت افشانه درمی آورند روغن را در یک محفظه شفافی افشاند که دو طرف آن به دو سر یک باطری متصل بودند. به این ترتیب یک سر محفظه مثبت و سر دیگر آن منفی بود. زمانی که نیروی گرانش با نیروی جاذبه الکتریکی که قطرات روغن باردار را به سمت خود می کشید برابر می شد قطره در میان آسمان و زمین معلق می ماند. در واقع در حالت عادی این قطره به خاطر نیروی گرانش باید پایین می افتاد اما در اثر نیروی جاذبه الکتریکی در حال حرکت، به سمت قطب مخالف بود. چون دو نیرو برابر شدند، این قطره روغن از حرکت باز ایستاد. با همین وسایل ساده میلیکان موفق به اندازه گیری بار الکتریکی یک الکترون شد.


انکسار نور با منشور توسط نیوتن


ایزاک نیوتن در سالی به دنیا آمد که گالیله مرد. نیوتن فارغ التحصیل کالج تثلیث کمبریج بود. این بار هم نیوتن دانش متعارف به جامانده از دوران ارسطو را زیر سؤال برد. تلقی مردم از نور خورشید مانند برداشت ارسطو بود و نور را خالص می دانستند. با وجودی که مردم رنگین کمان را دیده بودند. تا پیش از عبور نور از منشور و تجزیه آن به هفت رنگ حتی فکرش را نمی کردند نور متشکل از این رنگها باشد.


آزمایش تداخل نور یانگ
همه تئوریهای نیوتن درست از آب درنیامد. او می گفت نور از ذرات تشکیل شده است و به صورت موج منتشر نمی شود. در سال ۱۸۰۳ توماس یانگ، درصدد برآمد به اثبات برساند نحوه حرکت پرتوهای نور به صورت موج است. او در پنجره سوراخی ایجاد کرد، همه پنجره ها را به دقت با پوششی ضخیم پوشاند. سپس، از یک آیینه برای تغییر جهت پرتویی از نور که از طریق این سوراخ وارد می شد، استفاده کرد. با استفاده از یک کارت که عرض آن یک میلیمتر بود جلوی نیمی از سوراخ را گرفت. در نتیجه به توالی، نوارهای سایه و روشنی مشاهده کرد. این پدیده در صورتی قابل توضیح است که پرتوهای نور مانند امواج در یکدیگر تداخل ایجاد کنند. بعدها این آزمایش را با دو سوراخ انجام دادند و نتیجه واضح تری به دست آمد.


آزمایش کاوندیش در مورد میله و پیچش

از تئوریهایی که نیوتن در مورد گرانش داده بود یکی این بود که نیروی جاذبه میان دو جسم رابطه مستقیم با جرم به توان دو و رابطه معکوس با فاصله به توان دو دارد. در قرن هجدهم، هنری کاوندیش برای اندازه گیری قدرت گرانش، آزمایشی انجام داد. او یک میله چوبی دو متری که به دوسر آن دو کره فلزی نصب شده بود، انتخاب و با سیم، این میله چوبی را آویزان کرد.

با همین وسایل ساده کاوندیش موفق به اندازه گیری ثابت گرانشی شد. این آزمایش زمینه اندازه گیری جرم زمین هم بود.


اندازه گیری محیط زمین توسط اراتوستنهنگام انقلابین، در ظهر روزی که آفتاب در شهر آسوان مصر هیچ سایه ای ندارد به گونه ای که نور خورشید قادر است به طور مستقیم به ته یک چاه برسد، مورد توجه اراتوستن ـ کتابدار شهر اسکندریه در سه قرن پیش از میلاد مسیح ـ قرار گرفت. اراتوستن در چنین روزی درست هنگام ظهر که در آسوان سایه وجود ندارد در شهر اسکندریه سایه را اندازه گیری کرد، چاره ای نبود جز این که زمین را کروی در نظر بگیرد. چون سایه در اسکندریه نسبت به خط عمود هفت درجه بود. محیط هردایره ۳۶۰ درجه است. براساس اندازه گیری اراتوستن میان اسکندریه وآسوان ۷ درجه فاصله بود. [ واحد اندازه گیری در آن زمان به جای متر «Stadium» بود. ] با سفر میان دوشهر اسکندریه و آسوان معلوم شد که فاصله آنها براساس واحد اندازه گیری Stadium، ۵۰۰۰ است. به این ترتیب هفت درجه از ۳۶۰ درجه، ۵۰۰۰ استادیوم اندازه گیری شده بود، پس محیط زمین براساس محاسبات اراتوستن ۲۵۰۰۰۰ استادیوم بود.


آزمایش گالیله با گوی های غلتان برروی سطح شیب دار
دراین آزمایش گالیله ثابت کرد که مسافت با زمان به توان دو نسبت مستقیم دارد و سرعت در جریان آزمایش ثابت باقی می ماند.


آزمایش کشف هسته توسط رادرفورد
در سال ۱۹۱۱ رادرفورد و همکارانش با بمباران یک لایه بسیار نازک طلا با ذراتی به نام آلفا متوجه این حقیقت شدند که درصدی از این ذرات منحرف می شوند و درصدی درست در جهت مقابل باز می گردند. به این ترتیب رادرفورد موفق شد مدل قدیمی آرایش هسته و الکترون را که به «مدل کیک آلو» معروف بود به چالش بکشاند.


آزمایش پاندول فوکودانشمندان سال پیش پاندولی را به قطب جنوب بردند و مهر صحت بر آزمایشی زدند که در سال ۱۸۵۱ توسط ژان برنارد لئون فوکو با یک پاندول آهنی ۳۰ کیلوگرمی آویزان از گنبد پانتئون انجام شد. فوکو به گوی یک پاندول سوزن گرامافون وصل کرده بود و روی زمین زیر گوی حلقه ای از شن های مرطوب قرار داد. در مقابل حیرت همه نشان داد که با وجودی که حرکت پاندول به جلو و عقب هدایت شده بود اما پاندول حرکتی دوار انجام داد. یعنی در واقع کف پانتئون در حال گردش بود و یا به عبارت بهتر زمین در حال چرخیدن حول محور خود بود. در پاریس هر ۳۰ ساعت، پاندول در جهت عقربه های ساعت یک دور را کامل می کند. در نیمکره جنوبی این گردش در خلاف جهت عقربه های ساعت است. همانطور که دانشمندان معاصر نشان داده اند در قطب جنوب دوره گردش کامل پاندول ۲۴ ساعت است

منبع: شبكه فيزيك هوپا
+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 و ساعت 22:56 |
+ نوشته شده توسط امیر هوشنگ امرایی در جمعه سیزدهم آبان 1390 و ساعت 22:21 |